• Anticossos activables per augmentar la selectivitat de les teràpies contra tumors cerebrals

Dimecres, 22 Setembre, 2021
IQS Tech Transfer

Les teràpies dirigides per anticossos es poden activar amb una gran varietat d’estímuls, interns i externs.

El Glioblastoma Multiforme (GBM) és el tumor cerebral primari més prevalent i amb pitjor prognosi. Tot i que els tractaments actuals permeten reduir inicialment el creixement del tumor, l’esperança de vida dels pacients és molt curta perquè no és possible eliminar-lo del tot i té una gran capacitat de recidiva.

En el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) d’IQS School of Engineering, l’equip liderat pel Dr. Benjamí Oller Salvia està treballant per afrontar dos dels grans reptes de les teràpies contra GBM:

1. Arribar al front invasiu del tumor travessant la barrera hematoencefàlica (BHE) i

2. Erradicar les cèl·lules mare canceroses, resistents a les quimioteràpies i causants de la recidiva del tumor.

Per tal d’abordar el primer punt – incrementar el transport a través de la BHE d’una nanoteràpia gènica –, el Dr. Oller ha gaudit d’una de les prestigioses Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships del programa H2020 de la UE. En aquest projecte s’ha desenvolupat una nanomedicina amb un recobriment que disminueix la seva entrada en cèl·lules sanes, n’augmenta la penetració en cèl·lules cancerígenes i permet el transport a través de la BHE. D’una banda, aquest recobriment està format per un polímer carregat negativament que disminueix l’entrada inespecífica a les cèl·lules. D’altra banda, uns pèptids enllaçats químicament a la superfície que s’uneixen a receptors de les cèl·lules diana faciliten el encreuament de la BHE i l’entrada selectiva de la nanomedicina en les cèl·lules tumorals. Aquesta part del projecte ha comptat amb l’assessoria del Dr. Salvador Borrós i la participació de diversos investigadors en formació, especialment la doctoranda Roberta Lucchi

Com erradicar cèl·lules mare canceroses?

Per tal d’abordar el segon gran repte de les teràpies contra el GBM, erradicar les cèl·lules mare canceroses, enguany el Dr. Oller ha rebut un ajut del programa altament competitiu “La Caixa” Postdoctoral Junior Leader Fellowships.

Un dels principals problemes de dirigir teràpies a les cèl·lules mare canceroses és evitar danyar les cèl·lules mare adultes sanes, indispensables pel creixement i la regeneració del nostre cos. Per tal d’incrementar la selectivitat i l’eficàcia de la nanoteràpia per les cèl·lules canceroses, en aquest nou projecte es desenvoluparan anticossos que només s’activin en el tumor, com si es tractés d’un ‘joc de màscares1.

Els anticossos activables han emergit en la darrera dècada i actualment hi ha dos fàrmacs aprovats i diversos en fases clíniques que es basen en aquest principi. Tanmateix, les estratègies d’activació actuals no ofereixen prou selectivitat o requereixen un gran esforç d’adaptació per cada diana i tipus d’anticòs, entre altres limitacions. Precisament un dels objectius principals d’aquest projecte és desenvolupar una aproximació que superi aquests reptes.

En la implementació d’aquest projecte serà clau la participació del Dr. Martí Lecina del Grup d’Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos (GECIB) de la UAB i professor d’IQS, del Dr. Xevi Biarnés del Grup de Química Biològica i Bioquímica (GQBB) també d’IQS, i  de la Dra. Marta Guerra i del Dr. Salvador Borrós membres també del GEMAT, així com d’altres investigadors del grup.

Estic molt orgullós de continuar contribuint a la recerca d’excel·lència que duem a terme a IQS, la qual ens permet aconseguir ajuts tan prestigiosos com la beca Junior Leader de La Caixa” són paraules del Dr. Benjamí Oller.

Beca “La Caixa” Postdoctoral Junior Leader.

Les beques “Postdoctoral Junior Leader” concedides per la Fundació “La Caixa” tenen l’objectiu d’ajudar a joves investigadors destacats a potenciar les seves línies de recerca i incrementar la seva autonomia. L’ajut és molt generós (292.500€), la qual cosa fa que aquest programa sigui molt competitiu, amb un percentatge d’èxit inferior al 5%. L’assignació de l’ajut té en compte la trajectòria investigadora del candidat, la seva projecció i la qualitat del projecte presentat.

1 Roberta Lucchi, Jordi Bentanachs, Benjamí Oller-Salvia. The Masking Game: Design of Activatable Antibodies and Mimetics for Selective Therapeutics and Cell Control. ACS Central Science. 2021.