• Desenvolupament d’un nou dispositiu mèdic endovascular

Dimarts, 19 Octubre, 2021
IQS Tech Transfer

Els investigadors Ines Moreno d'Aortyx i Carles Bofill del grup GEMAT

La spin-off d’IQS Aortyx està desenvolupant una nova tecnologia per al tractament dels aneurismes aòrtics, una malaltia potencialment mortal produïda per la degeneració de la paret de l’aorta. L’aorta s’expandeix progressivament i perd resistència mecànica, arriscant-se al seu trencament o dissecció, que és el que fa mortals els aneurismes. En l’actualitat, aquesta malaltia no es tracta fins ben avançada, ja que la cirurgia, tant oberta com endovascular, té una alta taxa de complicacions i mortalitat, i sovint requereix posteriors re-intervencions.

L’objectiu d’Aortyx és revolucionar el tractament d’aquesta malaltia, canviant l’enfocament de la substitució del teixit per un empelt, enfocant-se cap a un reforç del teixit existent i una aturada de la progressió de l’aneurisma. Per aconseguir-ho, l’empresa vol aprofitar la plataforma que ja ha dissenyat i patentat, i que es troba en un avançat estat preclínic.

Nova col·laboració Aortyx-GEMAT

Aortyx vol anar una passa més enllà, col·laborant de nou amb el Grup d’Enginyeria de Materials – GEMAT – d’IQS School of Engineering, experts en biomaterials i en nano-encapsulació de fàrmacs. Conjuntament, estan desenvolupant una versió avançada del pegat en un nou projecte que té com a objectiu principal l’alliberament localitzat i controlat de fàrmacs anti-progressió d’aneurisma modificant lleugerament el pegat original. El projecte és finançat pel programa Retos Colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación, i té una durada de tres anys (2020-2023).

Per tal d’assolir aquest objectiu principal, l’equip Aortyx-IQS s’ha plantejat els següents reptes tecnològics associats al mateix, com són:

1. Aconseguir nous sistemes d’encapsulació i alliberament controlat de fàrmacs, basats en nanopartícules polimèriques.

2. Desenvolupar nous sistemes de fixació de les nanopartícules al pegat original, per tal d’aconseguir un alliberament local al teixit diana.

3. Desenvolupar un sistema de fabricació del conjunt pegat-nanopartícules segons normativa ISO/GMP, que pugui ser escalable.

4. Validar a nivell preclínic el nou dispositiu mèdic.

El projecte es troba actualment en el seu primer any, havent assolit ja alguns dels objectius, com és la integració d’un fàrmac concret anti-aneurisma carregat dins les nanopartícules que conformen el nou pegat.

Programa Estatal R+D+i – Retos Colaboración

Dins del programa estatal orientat als Reptes de la Societat, l’objectiu de la convocatòria Retos-Colaboración és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques i contribuir a la creació de nous productes i serveis.