• Un potencial inhibidor de proteasa per combatre el COVID-19

Dimarts, 24 Març, 2020
IQS Tech Transfer

Imatge del model estructural de la proteasa del virus SARS-CoV-2

 

L’actual pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 ha mobilitzat a investigadors arreu del món per tractar de trobar tractaments per combatre’l, així com eines que ajudin a gestionar la crisi sanitària creada pel mateix.

17 iniciatives en el territori català estan treballant en aquesta direcció. Una d’elles és la proposta del Grup de Química Farmacèutica (GQF) d’ IQS School of Engineering, a través dels seus experts en disseny i síntesi de nous fàrmacs. Els investigadors d’aquest grup treballen des de fa temps en una línia de recerca que proposa inhibidors de proteïna cinases pel tractament de diverses malalties, com són diferents tipus de càncer i l’hepatitis C. El seus estudis estan centrats en buscar inhibidors de les dianes terapèutiques responsables de les malalties, donada la seva expertesa en disseny computacional i síntesi de molècules biològicament actives.

En aquest sentit, el grup de recerca d’IQS va desenvolupar un inhibidor de la polimerasa NS5B del virus de l’hepatitis C[i], amb una EC50 similar a la reportada pel Sofosbuvir (fàrmac actualment comercialitzat pel tractament d’aquesta malaltia).

L’aplicació de mètodes de modelització molecular han permès als investigadors del GQF-IQS avaluar si el compost amb activitat antiviral front a l’hepatitis C podria interaccionar amb la Mpro del COVID-19 (l’estructura de la qual ha estat reportada recentment al Protein Data Bank, ID: 6LU7). Els resultats obtinguts fins el moment suggereixen que el compost podria interaccionar amb el centre actiu d’aquesta proteïna i bloquejar la seva activitat.

 


[i] Camarasa, M.; Puig de la Bellacasa, R. P.; González, À. L.; Ondoño, R.; Estrada, R.; Franco, S.; Badia, R.; Esté, J.; Martínez, M. Á.; Teixidó, J.; Clotet, B.; Borrell, J. I. Design, Synthesis and Biological Evaluation of Pyrido[2,3-d]Pyrimidin-7-(8H)-Ones as HCV Inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2016, 115, 463–483.