• Innovar en la síntesi de principis actius

Dilluns, 23 Març, 2020
IQS Tech Transfer

Wei Wen Chen, Máster en Química de IQS SE, premio Arquímedes 2019

Dra. Ana Belén Cuenca i el premiat Wei Wen Chen
 

Cercar nous espais sintètics és un constant desafiament en l’àrea de la Química Farmacèutica, desafiament que va associat al descobriment de noves entitats moleculars bioactives, o a la millora en l’obtenció d’altres ja existents.

Dins de les línies de recerca del Grup de Química Farmacèutica (GQF) d’IQS School of Engineering, la Dra. Ana Belén Cuenca treballa, entre d’altres, en una línia concreta que explora noves metodologies sintètiques, basades en l’aplicació de sals de iodoni com a espècies capaces de promoure la funcionalització d’enllaços C-H de compostos aromàtics, sent aquestes posicions tradicionalment molt difícils de funcionalitzar. Aquesta nova metodologia d’acoblament permet l’accés a una nova sèrie de compostos aromàtics polifuncionalitzats i és aplicable tant a la síntesi de principis actius com potencialment actius.

La recerca forma part del projecte “BISiBonds, Iode, Bor i Silici: el camí des d’entitats d’alta energia a estructures de gran complexitat",en el que participen la Dra. Ana Belén Cuenca d’IQS i el Dr. Alexander Shafir de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC, CSIC). Aquest projecte gaudeix d’un finançament en el marc del programa “Foment de la Recerca científica i d’excel·lència”, que va ser concedida en el 2017 per el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), l’Agència Estatal de la Investigació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Premi Arquímedes 2019

Dins de l’esmentada línia de recerca, Wei Wen Chen, màster en Química Farmacèutica d’IQS, va aconseguir  el Premi especial Arquímedes 2019 al millor treball de recerca a l’àrea de Química. Aquest premi commemoratiu de l’any internacional de la Taula Periòdica dels elements químics, va ser atorgat al projecte “Reacció d’al·lilació d’enllaços carboni-hidrogen aromàtics dirigida per iode”, tutelat conjuntament per la Dra. Cuenca i el Dr. Shafir.

En aquest treball es descriu una innovadora estratègia de funcionalització regioselectiva de posicions C-H d’anells aromàtics, mitjançant l’ús d’espècies de iode hipervalent. La reacció té lloc sense necessitat de fer servir catalitzadors metàl·lics, donant accés a una àmplia gama de compostos de tipus orto al·lil-iodoarè funcionalitzats. A més, el treball de màster ha aconseguit demostrar que l’ús de derivats al·lilsilans amb grups acceptors d’electrons permet accedir a diverses famílies de precursors halogenats. Els iodearens orto al·lilats resultants són esquelets molt versàtils que permeten el ràpid accés a estructures d’elevat valor afegit.

Gràcies a aquesta nova metodologia, ha estat possible sintetitzar una sèrie nombrosa de productes, entre els quals, destaca la millora sintètica d’un fàrmac antimicòtic comercial i la síntesi concisa del nucli de Crisnatol, una molècula aromàtica policíclica, agent experimental contra el càncer que actua com intercalador d’ADN.

El Certamen Arquímedes, organitzat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, amb el suport d’institucions públiques i privades relacionades amb la recerca, reconeix els millors treballs de recerca duts a terme per alumnes de Grau i de Màster, així com la tasca dels seus tutors. Dotat amb 88.500 euros en premis, es va crear al 2002 amb l’objectiu d’estimular i promoure la incorporació dels estudiants a l’àmbit de la recerca científica universitària. En la XVIII edició (2019) es van presentar un total de 616 treballs de 56 universitats diferents, aconseguint un rècord de participació i de projectes de recerca.